Förändringsledarprogram

ART of change

Program

Att leda, driva & ta emot förändring

Digitalisering och hållbarhet är två starka trender. De bjuder på möjligheter till en ljusare framtid, en bättre vardag och ett rikare arbetsliv. Men vägen dit kräver förändring. Och för det behövs ledare med förmågan att hjälpa äldre och stora organisa­tioner ställa om sin verksamhet.

Verklig förändring måste komma inifrån. Det är först när nyckel­personer i organisationen känner engagemang och motivation som verklig förändring kan ske.

Mål med programmet

Målet med programmet är att skapa och förflytta din förmåga att ta emot, bli en del av och att driva förändring. Under den sju månader långa programmet skapar du din egen hållbara verktygslåda som låter dig sätta och leda den kultur och de arbetssätt som behövs för att anpassa er verksamhet till nya förutsättningar. Sammanlagt kommer du att behöva investera 70 timmar av din tid under det sju månader långa programmet.

Pedagogik

För att du ska få en direkt utväxling på dina nya kunskaper varvar vi teorier och konkreta modeller med praktiska övningar på hemmaplan. I programmet utgår vi från ARL-pedagogiken (action, reflection, learning) och fördelar tiden: 10% teori, 20% reflektion/interaktion med andra och 70% i din verklighet.

Efter programmet, vad händer då?

Programmet är bara starten på din utveckling som förändringsledare. Efter avslutad utbildning blir du en del i vårt starka nätverk, Leadership ARTS Mastery Circle, av professionella förändringsledare som med gemensam kompetens och verktyg leder och verkar för en hållbar och digital transformation. På våra nätverksträffar diskuterar vi aktuella frågor, arbetar i workshops och utbyter tankar och erfarenheter

Programledning

Deltagare och gästföreläsare

Louise Callenberg

Huvudansvarig för programmet

Louise Callenberg är programansvarig för programmet. Hon är teolog och har lång erfarenhet av att leda. Under de senaste femton åren har Louise byggt starka förändringsbenägna team i organisationer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället. Genom att kontinuerligt vidareutveckla sina förmågor ligger Louise alltid i frontlinjen i ämnet.

Tidigare har Louise varit chef för digital samverkan och förnyelse på SKR samt chef för digital verksamhetsutveckling och förvaltning på Stockholm stad. Idag är hon VD och delägare i det jämlika konsulthuset Singula som tillhandahåller programmerare, agila coacher och övriga IT­professionella.

Gästföreläsare och medverkande i programmet

Tillsammans med deltagarnas erfarenheter och reflektioner genom programmet och med gästers erfarenheter, exempel och hänvisning till forskning, utforskar vi 12 förmågor och tillhörande färdigheter för att kunna leda, driva och verka i förändring. Under programmets gång får vi träffa erfarna förändringsledare, forskare på offentlig sektors utveckling och experter på mänskliga förmågor.

Pris 29 900 kr exkl. moms

Kommande programstarter
Stockholm den 19 september 2024

19 september

08:30-17:30 Fysisk
Stockholm

21 oktober

08:30-17:30 Fysisk

14 november

08:00-12:00 Online

16 december

08:00-17:30 Fysisk
Stockholm

17 januari 2025

08:00-12:00 Online

4 mars

08:30-12:00 Online

10 april

08:30-17:00 Fysisk AVSLUTNING
Stockholm

Programplanen

Överblick över programmets innehåll i - 7 moduler över 7 månader.

Modul 1:
Intro förändring, teamet & empatiskt lyssnande

Intro till förändringsledning, omställning, missionsorienterad utveckling. Komplexitetsteori och lyssnande ledarskap.

Modul 2:
Tjänstedesign & psykologisk trygghet

Metodik kring service by design och mission- samt utmaningsdriven innovation. Målgrupper och metoder för att bygga starka trygga team.

Modul 3:
Digital transformation & coachande ledarskap

Verkställande av strategier och program. Innovationsledarskap och kommunal förutsättning för förändring. Coachande ledarskap.

Modul 4:
Cirkulär utveckling och hållbart ledarskap​

Cirkulär ekonomi, tjänstedesign i praktiken, kommunikation och hållbart personligt ledarskap.

Modul 5:
Känslornas betydelse och mänskliga förmågor

Hjärnan och kroppens betydelse för förändringsledning. Neuroledarskap samt affektfokuserat ledarskap.

Modul 6:
Påverka och att påverkas

Verka i en politisk organisation. Styrning, strategi och måluppfyllelse. Agilitet och medborgardriven utveckling. Innovationsledarskap.

Modul 7:
Förändringsledning och kommunikativt ledarskap

​Förändringsledning, kommunikativt ledarskap och metodik kring visualisering. Feedback och salutogent ledarskap.

Chefsmöten

Varje kurs inleds och avslutas med en halvdag för de chefer som har deltagare på programmet. Mottagarförmågan är viktig för att verktygen som förändringsledaren har med sig tillbaka ska få utrymme.

Utforskande team

Mellan varje modul arbetar deltagarna i de team de har blivit tilldelade med uppdrag som de har fått under kursen och utforskande utifrån egna intressen.