Om oss

Leadership ARTS grundades hösten 2022 av Louise Callenberg & Caroline Sallmander. Med på resan från början finns affärsmakaren och SaaS experten Eric Matsgård, ledarskapsgurun & författaren Patrick Stahl från Perfect Life och Daniel Thysell från investeringsbolaget Sngl ().

Tillsammans erbjuder vi det mesta och bästa vi kan för att inspirera andra till att leda framgångsrikt och hållbart i en tid av stark samhällsförändring och omställning. Gemensamt har vi lång erfarenhet från egna krävande uppdrag och en passion för att bidra till andra individers, organisationers och slutligen samhällets utveckling.

Vilka är vi?

I våra program, nätverk och i digitala forum får du möta rådgivare och experter från Leadership ARTS. Alla är tränade och utbildade i att leda i komplexitet och personligt ledarskap.

tempImageMu4tYZ.jpg

Louise Callenberg

Ledarutvecklare & mentor

Louise är teologen med 2 decennier av erfarenhet från chef- och ledaruppdrag i samtliga sektorer. Hon är nationell expert inom digitalisering och AI-tillämpning i samhället. Hon producerar och modererar konferenser och samtal kring temat.

2022 grundade hon av initiativet #bättredelat och hon är en röst i sociala medier vårt digitala och hållbara samhälle. Louise är mentor hos Women for leaders.

Tidigare har Louise varit chef för samverkan och förnyelse på SKR samt verksamhets- utveckling på Stockholm stad.

Idag är hon VD för kunskapsbolaget Singula och partner i investeringsbolaget Sngl (). Blogg med länk ovan.

louise@leadershiparts.se
+46 76 307 98 32

Feb22_fotoJulianaWG_1844.jpg

Patrick Stahl

Ledarutvecklare & författare

Under 20 års tid, och i över 70 länder, har Patrick varvat eget entreprenörskap med att utveckla ledarskap i organisationer och projekt.

Hans första bok ”STARK” befäste Patricks position som en av Sveriges främsta ledarskapsutvecklare. Patricks jobbar främst med topp- och mellanchefer i i organisationer med höga krav på sina ledare och medarbetare.

Ett av Patricks viktigaste verktyg i arbetet med förändringsledning är reflektion och att bygga in stunder för detta i vardagen.

Patrick är tillsammans med Caroline Sallmander och Sngl () grundare av nano-utbildningsappen Circle Impact som Leadership ARTS använder i sina nätverk och digitala forum.

patrick@perfectlife.se
+46 70 816 16 70

Caroline_Sallmander_Leadership_Arts_4N4A0112_tryck_A4_mailbart.jpg

Caroline Sallmander

Coach & VD

Caroline är driven affärskvinna och utbildad coach med lång erfarenhet och ett stort nätverk. Hon brinner för individers-, teams- och organisationers utveckling och de möten där kunskaper möts och utforskandet får blomstra.

Med en bakgrund från Manpower, Nova100 och IERO ledarutveckling, har hon bred erfarenhet av att bygga och driva framgångsrika nätverks- och kunskapsbolag.

Hennes hjärta ligger för det mänskliga och civilsamhällets organisationer. Som fd teaterrecensent på Radio Stockholm och skådespelare brinner hon för konst som möjlighet till ledarutveckling.

Caroline är tillsammans med Patrick Stahl grundare av Nano-utbildningstjänsten Circle Impact, som används i Leadership Arts digitala forum och program.

caroline@leadershiparts.se
+46 73 183 65 87

Om Leadership ARTS

Ledarskap och konst, varför då?

Likt en konstform tar sig ledarskap och förändringsledning sig uttryck. För att leda andra behöver man känna sig själv. För att förändra behöver man inse vad man har makt att förändra och hur man skapar utrymme för nya steg. Det hantverket vill vi skapa utrymme för individer att vässa och utveckla.

Varför förmågeträning?

I en tid av kraftfull omställning av samhället behöver vi leda, driva och verka i tider av förändring. För att klara det på ett hållbart sätt behöver vi träna våra förmågor till samarbete, perspektivtagande, lyssnande och att dra nytta av känslor och uttryck av mod.

Vilken pedagogisk idé?

Vår pedagogiska idé är att luta oss mot att praktisera, reflektera och dela med varandra. Vi utgår ifrån forskning och expertis för att kunna vässa våra förmågor. Vi arbetar utifrån ARL - Action, Reflection, Learning där vi varvar teori, perspektivtagande med praktiska övningar i din verklighet.
Vårt fokus är alltid att säkerställa verklig förändring. Vi inspirerar inte bara till handling, vi gör action till en del av alla våra former. Kunskap utan handling har inget syfte!

Hur jobbar coacherna?

Våra coacher och ledarutvecklare är experter - Change ARTists, på att beskriva de förmågor som vi behöver ha och erbjuda övningar och verktyg för att åstadkomma hållbar, långvarig förändring för individer i organisationer. Vi blandar praktisk erfarenhet med fakta och forskningsbaserade övningar.

Vad är målet?

Leadership ARTS startar nu och har som mål att forma en stark sammanhållning bland ledare som utvecklar, stöttar och bidrar till varandras framgång. Påbörja resan genom något av våra program eller nätverk.

Bli en av oss

Viill du bli en av oss och en del av vårt sammanhang som coach & ledarutvecklare? Hör av dig! Vi är ett paraply för alla som brinner för att göra andra bra. Hör av dig till caroline.sallmander@leadershiparts.se

Grundarteamet i Leadership ARTS

Patrick Stahl, Eric Matsgård, Caroline Sallmander, Louise Callenberg och Daniel Thysell.

Leadership_Arts_242A9731_tryck_A4_mailbart.jpg