Det börjar med dig

Om du ska förändra världen, börja med dig själv. Verklig förändring måste komma inifrån organisationen och individen.
På Leadership ARTS stöttar vi organisationers förändringsarbete genom att parallellt utveckla de som ska leda, driva och genomföra arbetet. Resultatet blir en transformation av såväl människors som organisationers förmåga att ta emot, bli en del av och driva förändring.
Vi sår ett frö för att kunna skörda framtiden.

Det här gör vi

vår mission

Tillsammans med Leadership ARTS utvecklar ledare sina mänskliga förmågor att hållbart leda i förändring. Här träffar du andra chefer och professionella med ett ansvar för omställning, innovation eller förändring och får ovärderliga verktyg och kunskaper för att klara av de utmaningar du och din organisation står inför.

Bli en del av Leadership ARTS gemenskap och gå program, ta master klasser och utforska nya metoder för att leda i förändring.

Vi skräddarsyr också de insatser som ni behöver och ta del av vårt gedigna nätverk av professionella inom förändring och omställning.

De förmågor vi tränar är:

Lyssnande

Förmågan att höra och förstå en annans horisont och ta in nya intryck i sin egen förståelse. Det empatiska, inkännande och re-spekterande lyssnande kännetecknar en god förändringsledning.

Perspektivtagande

Täta perspektiv på saker gör oss smartare och är en del av den kollektiva intelligensen. När vi kan samla många perspektiv skapar vi hållbarare och mer robusta lösningar på problem.

Reflektion

Ta dig tid att tänka, känna och lära av det du är med om. Lyssna på svaga signaler och bli bättre på att prioritera. Reflektion är en superkraft som skapar förmåga att inte bara driva förändring, utan också att förändras själv.

Mod

Att bryta mot så som man brukar göra är vardagsmodigt. Mod i arbetslivet handlar ofta om att ställa sig frågor och känna sig trygg nog att delge sina perspektiv med andra. Att förändra handlar om att bryta mot det som är vanligt, känt och redan accepterat.

Kommunikation

Den gemensamma riktningen är essentiell för alla förändringar. Utan riktning och ett varför: ingen hållbar innovation eller förändring. Kommunikation handlar om tydligt, visuellt och förståeligt ledarskap som skapar engagemang i gemensamt mål.

Kreativitet

Det som skiljer människor från maskiner är kreativiteten. Det som gjort att människor överlevt svåra förhållanden och skapat tekniska och sociala innovationer är kreativitet. Kreativiteten är förmågan att förundras och låta sinnena vara med.

Samarbete över gränser

I en komplex värld där inget är ett isolerat fenomen finns många beroenden, viljor och krav. För att klara av förändring och utveckling behöver vi vara skickliga på att använda olika förmågor och kompetenser. Vi behöver samarbeta över många gränser som vi själva satt upp.

Få saker gjorda

I en komplex värld är det ofta mycket som behöver ske och samverka för att en förändring ska genomföras. För att klara det behöver vi vara effektiva i att få saker gjort, få samtal förda och mod att ta in de perspektiv som behövs. Nyckeln till samordning, engagemang och effekt är att bli en mästare på att sakta men säkert flytta saker framåt och fira de små stegen och med det: de långa distanserna.

Skala upp

En innovation går per definition långsamt. Effektivitet kommer när vi blivit vana vid saker. Allt för många utvecklingsinitiativ stannar vid projekt och i delar av organisationen. För att ställa om behöver vi få saker prövade och öka i produktivitet och med öka lärandet och få fart på tillämpningen. Det är styrning, genomförande och gemensamt kapacitetsbygge.

Vår akademi
Art of change

Leadership ARTS program

Ansvarar du för förändring? Eller är du en del av ett förändringsteam som ska lyckas med en omställning där det finns krav på digitalisering och cirkulär ekonomi?

Då kan du behöva nya verktyg, nycklar och ett eget ledarskap så att du drar nytta av ditt teams mänskliga förmågor som kommer avgöra om ni lyckas eller ej.

Art of change är det övergripande namnet för Leadership ARTS program för individer som på olika sätt arbetar med utveckling. Vi erbjuder våra kurerade förändringsledarprogram, ny som konsult-program och chefsprogram samt skräddarsydda program för ledare utifrån din organisations behov.

Deltagarröster

Förändringsledare, enhetschefer, ledare, controllers, projekt- eller innovationsledare, kommunikatörer, strateger och specialister. Många olika roller finns bland deltagarna. Det är ansvaret och viljan till förändring som förenar dem.

Idag kan jag vara den förändring jag önskar se i andra.

Informationssäkerhetsspecialist

Jag har fått bättre förståelse för hur viktigt det är att ta sig tid att reflektera, ständigt utmana sina arbetssätt och invanda mönster, för att kunna bli en bättre ledare

Enhetschef socialförvaltning, medelstor kommun

Önskar att alla som på något sätt håller på med förändring ska få gå detta program

Objektsägare skolan

Var med i vår rörelse ARTS

Leadership ARTS betydelse

Akademi

Med fokus på mänskliga förmågor formar vi program och masterclasses för att vässa det du behöver vara bra på när du leder och driver förändring & omställning.

Unika program för chefer, ledare, projektledare & verksamhetstrateger.

Relation

I våra accelerationsnätverk samlas vi kring samhällsutmaningar driver vi nätverk för att dela kunskap, dema idéer och lösningar och bidra till varandras och samtidens utveckling.

Är du strateg eller ansvarig för stora förändringar - här är nätverken för dig.

Tech prenumeration

Bli en del av Leadership ARTS unika digitala forum där du prenumererar på ledarskapsträning och relationer.

Dela med dig av dina erfarenheter, ta emot andras & möt internationella experter. Ta del av innehåll som vässar dina mänskliga förmågor att leda i komplexitet.

Samhälle

Leadership ARTS är engagerad i samtal i samhället som sätter de mänskliga förmågorna på prov och där vi drar nytta av dem.

I våra pop-up mötesplatser samlar vi oss till spännande samtal och lär oss av varandra samt vässar våra förmågor att göra skillnad.

ART of Change

Intresseanmälan för Leadership ARTS program och/eller verksamhet