Pressmeddelande

Pressmeddelande

Personlig träning för förändringsledare med effekt i hela samhället.

Nu slår portarna upp för kompetens- och techbolaget Leadership ARTS, som ska förse organisationer med mänskliga förmågor att ställa om, digitalisera och anpassa sig till samtidens krav. Några av Sveriges bästa ledarutvecklare tillgängliggör nu program, erfarenhetsutbyte och ledarskapsträning för de många med stöd av digitala produkter. Först ut är ett kraftfullt förändringsledningsprogram för offentlig sektors tjänstemän som har ansvar att leda, driva och göra organisationer förändringsmogna. 

Företaget erbjuder kraftfulla förändringsledningsprogram för personer med ansvar att leda, driva och ta emot förändring, nätverk och teknisk plattform för livslångt lärande med nanoprogram.

Nytt förändringsledarprogram för offentlig sektor från april

Pilotprogrammet genomfördes med Huddinge kommun, som under 2022 lät sexton deltagare gå igenom sju moduler under sju månader. Programmen i Leadership ARTS akademi kallas ”Art of change”, eftersom ledarskap är en konstform som behöver övas och uttryckas ständigt. Från april erbjuds det första programmet till alla förändringsledare i offentlig sektor.

-       Med min bakgrund som chef för digital samverkan och förnyelse på SKR så vet jag att förändringsledningskompetens och omställningsförmågan är en av de viktigaste strategiska resurserna för att klara välfärdens uppdrag. Det är en ynnest att ha fått utveckla detta tillsammans med en stor kommun, med en tydlig inriktning att klara den utmaningen, säger Louise Callenberg, en av fem grundare till Leadership ARTS Sweden.

Nätverk av Sveriges vassaste ledarutvecklare

Leadership ARTS gedigna erfarenhet inom ledarutveckling är stark. VD och medgrundare är Caroline Sallmander, som närmast kommer från ledarutvecklarbolaget IERO. Nu är grunden lagd för ett bolag som ska bidra till att stärka människors förmågor att samarbeta, skala upp innovation och verkställa strategier för att möta förändringar och nya krav i samhället. 

En förändring börjar alltid med människors engagemang och vilja. Förändringens framgång bygger på deras egna förmågor till förändringsarbete. Till Leadership ARTS knyts namnkunniga coacher, forskare och ledarskapsexperter för att tillsammans utforska metodik och skapa program och mötesplatser. 

-       Min passion är att föra människor samman och att få bidra till deras utveckling och ledarskapsresa. Med Leadership ARTS samlar vi förändringsledare och intraprenörer från organisationer som, tillsammans med oss, kommer kunna dela erfarenheter, stärka varandra och utvecklas under lång tid, säger Caroline Sallmander VD och medgrundare. 

Mer än bara program för ledare

Inom kort kommer ARTS erbjuda stora organisationer både ledarprogram på strategisk nivå samt mikro-program för de många i en organisation. Tillsammans med författaren och den internationella ledarcoachen Patrick Stahl utvecklas Leadership ARTS's digitala mikroutbildningar med förmågeträning. Det är ett starkt komplement till förändringsledar- och chefprogram, som på så sätt demokratiserar ledarskapskompetenserna som behövs brett i en organisation som ställer om.

För att klara förändringstrycket i en organiastion behöver alla få förutsättningarna att klara den påverkan det innebär på en organisation, med bibehållen arbetsglädje och kvalité.

Digital plattform och nätverk för livslång ledarträning

Leadership ARTS program och nätverk ska fungera som ett långsiktigt stöd för deltagarna i deras ledargärning. Efter program bjuds deltagare in till ett nätverk med både fysiska och digitala aktiviteter. Metoder, övningar, kalendarium för fördjupning och kontakter ska vara lättillgänliga, allt med stöd av modern plattformsteknik.

I grundarteamet finns SaaS-erfarenhet och teknisk kompetens för att tillsammans erbjuda en robust digital produkt som möjliggör det livslånga lärandet inom ledarskap, förändringsledning och innovation för alla organisationer. 

-       Genom att låta teknik och data stödja vår mission om att sammanlänka Sveriges förändringsledare och omställningsförmåga kommer vi möjliggöra för ett individuellt lärande för de många oavsett vilken organisation som de börjar jobba på och sedan fortsätter arbeta med, säger Eric Matsgård, medgrundare och produktansvarig för de digitala tjänsterna. 

Leadership ARTS har också ett nära samarbete med LMS-leverantören Learnifier. I grundargruppen finns även Daniel Thysell, Louise Callenbergs partnerkollega från sngl(), som bland annat ligger bakom IT-konsultbolaget Singula. 

-       Teknisk kompetens är viktig att ha med i starten av Leadership ARTS redan från början. Vi har en klar vision om hur vi tränar mänskliga förmågor och hur teknik och data kan göra det enkelt för individer att få stöd i sin ledarskaps- och förändringsledarresa, säger Louise Callenberg. 

Efter att man har gått våra program, eller deltagit i seminarier har man en enkel väg in i vår digitala tjänst och årsabonnemang som kommer vara med på din resa. Det är som att ha tillgång till en personlig träning av mänskliga förmågor i fickformat. 

 

Presskontakt:  

Louise Callenberg, styreslseoordförande & grundare  louise@leadershiparts.se,  076 307 98 32 

Caroline Sallmander, VD & Grundare caroline@leadershiparts.se, 073 183 65 87 

Hemsida: leadershiparts.se