”SPARK –
Gnistan som
tänder ledarskapet”
Ledarprogram för nya ledare/projektledare

ART of change

SPARK - Gnistan som tänder ledarskapet

Förutsättningsskapande ledarutveckling för nya ledare, chefer och projektledare

Digitalisering, omställning och hållbarhet är tre starka trender. De bjuder på möjligheter till en ljusare framtid, en bättre vardag och ett rikare arbetsliv. Men vägen dit kräver förändring. Och för det behövs ledare med förmågor att leda verksamheter och team framåt. Som ledare behöver du röja hinder och skapa förutsättningar i ditt team för att ställa om, växa och utvecklas i takt med tiden. Verklig förändring måste komma inifrån. Det är först när nyckel­personer i organisationen känner engagemang och motivation som verklig förändring kan ske.

Mål med programmet

Som ledare, chef och projektledare behöver du kunna röja hinder, skapa förutsättningar ekonomiskt, kulturellt och organisatoriskt, bygga team och tillhandahålla resurser. Målet med programmet är att ge dig verktyg för de färdigheterna för att kunna driva framgångsrik och hållbar förändring genom andra.

Pedagogik

För att du ska få en direkt utväxling på dina nya kunskaper varvar vi teorier och konkreta modeller med praktiska övningar på hemmaplan. I programmet utgår vi från ARL-pedagogiken (Action, Reflection, Learning) och fördelar tiden: 10% teori, 20% reflektion/interaktion med andra och 70% i din verklighet. Du kommer behöva lägga ner ca 30 timmar under 5 månader uppdelat på träffar och egen reflektion och teamarbete.

Efter programmet, vad händer då?

Programmet är bara starten på dina förmågor som starkt förändringsförmögen ledare. Efter avslutat program kan du bli en del i Leadership ARTs starka accelerationsnätverk av professionella ledare som med gemensam kompetens och verktyg leder och verkar för en hållbar och digital transformation. I vår community möter du alltid aktuella frågor, får tillgång till utvecklande workshops, nätverksutbyten av tankar och erfarenheter samt tillgång till de senaste metoderna och forskning.

Program-ansvarig

Patrick Stahl

Huvudansvarig för programmet

Under 20 års tid, och i över 70 länder, har Patrick varvat eget entreprenörskap med att utveckla ledarskap i organisationer och projekt.

Hans första bok ”STARK” befäste Patricks position som en av Sveriges främsta ledarskapsutvecklare. Patricks jobbar främst med topp- och mellanchefer i i organisationer med höga krav på sina ledare och medarbetare.

Ett av Patricks viktigaste verktyg i arbetet med förändringsledning är reflektion och att bygga in stunder för detta i vardagen.

Patrick är tillsammans med Caroline Sallmander och Sngl () grundare av nanolärandeappen Circle Impact som Leadership ARTS använder i sina nätverk och digitala forum.

Louise Callenberg

Chefsperspektiv och utmaningar

I programmet deltar även Louise Callenberg, medgrundare till Leadership Arts med 20 års erfarenhet som chef och ledare.

Pris 14 900 kr exkl. moms

Datum programdagar Start den 6 september 2024

Samtliga tillfällen är online och halvdagar mellan kl 09.00-12.00

Modul 1
6 september

Zoom, kl. 09.00-12.00

Modul 2
7 oktober

Zoom, kl. 09.00-12.00

Modul 3
4 november

Zoom, kl. 09.00-12.00

Modul 4
9 december

Zoom, kl. 09.00-12.00

Modul 5
17 januari 2024

Zoom, kl. 09.00-12.00

Programinnehåll

Överblick över programmets innehåll i 5 moduler över 5 månader.

Modul 1:
Självledarskap

Styrkebaserad Utveckling
Coachande ledarskap
Feedback
Reflektion
Min roll & uppgift som ledare

Modul 2:
Förändringsledarskap, Del 1

Uppföljning
Förändringsledarskap

Modul 3:
Leda förändring, Del 2
& Leda team, Del 1

Uppföljning
Förändring & teamet
Hantera motstånd

Modul 4:
Leda team, Del 2

Uppföljning
Leda andra
Leda team

Modul 5
Effektiv utveckling & Avslutning

Uppföljning
Effektivt arbete
Prestationsvetenskap (Psykologi & Neurovetenskap), Livslångt lärande

Nanolärande mellan modulerna

Mellan varje modul ges möjlighet till Micro/Nanolärande kring tre utvalda förmågor som är avgörande för chef- och ledarskap i en organisation som förändras:
*Reflektion
*Psykologisk trygghet
*Growth mindset

Tillgång till lärandeplattform

Programmet hålls samman genom en plattform som du blir inbjuden till. Här finns allt material, uppgifter och programmets progression för att göra ditt lärande enkelt och tillgängligt, även när programmet är avslutat. Här har du också möjlighet att hålla kontakt med andra deltagare och med programledningen.

Utforskande team

Mellan varje modul arbetar deltagarna i de team de har blivit tilldelade med uppdrag som de har fått under programmet och utforskande utifrån egna intressen.